สมุดบัญชี

1. ลูกค้าเข้า www.yd-cargo.com กด "เข้าสู่ระบบ"

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

กดเลือกหัวข้อ สมุดบัญชี ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงินเข้า-ออกในระบบได้จาก สมุดบัญชี คะ