การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile)

1. ลูกค้าเข้า www.yd-cargo.com กด "เข้าสู่ระบบ"

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

กดเลือก รหัสลูกค้าตรงมุมด้านขวามือดังรูป >>> เลือก แก้ไขโปรไฟล์

2. จากนั้นลูกค้าสามารถแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้เลยคะ เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึกรายการ