วิธีใส่ที่อยู่เถาเป่า

- 机场路2721号广花货运场D区118-119号YDcargo ,(code ลูกค้า)

- รหัสไปรษณีย์ 510440

- เบอร์โทรที่โกดัง 18676895129

หรือเเก้ไขที่อยู่ก่อนหน้ายืนยันการสั่งซื้อ

- 机场路2721号广花货运场D区118-119号YDcargo ,(code ลูกค้า)

- รหัสไปรษณีย์ 510440

- เบอร์โทรที่โกดัง 18676895129