ฝากจ่ายเถ่าเป่า 1688

1. กดปุ่มชำระเงิน

2. เลือกปุ่มฝากคนอื่นจ่าย

3. ส่งยอดที่จะจ่ายมาที่อะลี่เพล 19918710551