วิธีเพิ่มเลขพัสดุในระบบ

1. ลูกค้าเข้า www.yd-cargo.com กด "เข้าสู่ระบบ"

กรอก id : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัคร

กรอก password : รหัสผ่าน

กดเลือกหัวข้อ รหัสพัสดุ 》》》กดเพิ่มรายการใหม่

2. ใส่รายละเอียด ลงในช่อง ตามรูป จากนั้นกดบันทึกรายการคะ